Thông báo phân công trực Lễ 30/4 và 01/5

QĐ phê duyệt danh mục SGK lớp 6, lớp 7 và lớp 8 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 2 năm 2023

Quyết Định phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đại hội Công đoàn cơ sở trường Tiểu học và Trung học cơ sở phú xuân

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học 2023 – 2024

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênth-thcsphuxuan 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênth-thcsphuxuan 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay