Kiểm tra sức khỏe của học sinh hàng ngày

      3 ngày học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường kiểm tra sức khỏe của học sinh hàng ngày.

IMG_20200304_102815

      Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh như xà phòng, lắp đặt bệ rửa tay, giấy sạch để lau tay cho học sinh và giáo viên. Mỗi góc lớp đều có áp phích phòng, chống dịch bệnh Covid-19, và đặt ngay bệ rửa tay của học sinh và giáo viên.

IMG_20200304_103025

IMG_20200304_103124