Thực hiện vệ sinh khử khuẩn và tổng vệ sinh trường, lớp trước khi đón học sinh học trở lại

      Để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã thực hiện vệ sinh khử khuẩn và tổng vệ sinh trường, lớp trước khi đón học sinh học trở lại.

       Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lao động

5 IMG_20200228_081412 Tổng vệ sinh trường, lớp trước khi đón học sinh học trở lại 4 2

      Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ cho học sinh và giáo viên như nơi rửa tay, nước sạch và xà phòng, giấy sạch để lau tay,…6